logo

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

logo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych przygotowało pakiet informacji dla właścicieli nieruchomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Udostępniona została strona internetowa, na której znajdują się treści dotyczące:

  • obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
  • podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty,
  • dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Informacje będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków są istotne z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

logo

Własne, tanie mieszkanie. Bezpieczny wynajem. Bez kredytu.

Dla polskich rodzin i uchodźców wojennych.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz.65) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem gospodaruje Burmistrz Kałuszyna.

plakat

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)!

psy

Zgodnie z przepisem art. 10a ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022, poz. 572 z późn. zm.), zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psom wyjście.

projekty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych:

  • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).