Koordynator do Spraw Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Koordynator ds. dostępności

Pani Bożena Dąbrowska – Koordynator do spraw dostępności Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działań Biblioteki Publicznej w Kałuszynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) sporządzanie, przy współpracy pracowników Biblioteki, raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww raportu na stronie Biblioteki.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

kontakt:
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
ul. Warszawska 39, 05-310 Kałuszyn
tel. 25 757 60 85
E-mail: biblioteka@kaluszyn.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Kałuzynie
Data utworzenia:2021-01-27
Data publikacji:2021-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Anna Andrzejkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Andrzejkiewicz
Liczba odwiedzin:81