Jesteś tutaj: Start / Status Prawny

Status Prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie z siedzibą w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 39 jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Nr XX/106/92 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 15 września 1992 roku. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kałuszyn i posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest gmina Kałuszyn.

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.).
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406).
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.).
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
  5. Statutu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie:
  • Uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały Nr XX/106/1992 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Kałuszynie z późniejszymi zmianami.
  • Uchwała NR XXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013r.w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Kałuszyniez późniejszymi zmianami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Anna Andrzejkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Andrzejkiewicz
Liczba odwiedzin:948